Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2015

Το σημερινό μαθημα Contact Improvisation
• Πως να κινείσαι σαν πλήθος,
• Αιώρηση,
• Ορμή και momentum
• Αέναη εναλλαγή σε όλη την κινοσφαίρα,
• Η επανάσταση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την σωματική συμμετοχή