Δευτέρα, 26 Μαΐου 2014

31/5, 1/6 σεμινάριο αυτοσχεδιασμού με την Keren Abrams (Santa Fe, USA)Keren is a seasoned and well-loved performer and teacher, with offerings in the last decade plus, around USA, Israel, Indonesia and Zimbabwe.

This workshop will provide you her unique guidance in "sublime improvisation", wherein the state-of-mind is expanded, spacious and receptive, and thus integrated in and through each movement.
The personality we "wear" is invited to rest these moments in "our shoes" and our channel to being created as we create is thus well available.
Keren's workshop offering includes technique, mechanics, craft and mind-states training - for taking your improv to a whole other level.

Workshop time will include the opportunity for some individual coaching if a student wishes to bring a particular improv research to receive input about.

Musical improvisers are very invited to attend...

Σάββατο 31 Μαΐου 2-5
Κυριακή 1 Ιουνίου 2-5

Το σεμινάριο θα είναι στην Αγγλική γλώσσα
Κόστος συμμετοχής 25 Ε
Πληροφορίες
Κeren Abrams 698-577-8898