Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεμινάριο Contact improvisation Λευκάδα, Αύγουστος 2009

http://sinkinitiko-lefkada.blogspot.com/

...................................


Σεμινάριο Contact improvisation "People with/out disabilities", Ηράκλειο, Ιούλιος 2009
....................................


Workshop Contact improvisation Benno Voorham 2005

...............................


Workshop Contact improvisation Riccardo Morison 2005


ECITE 2004, 14 Ευρωπαϊκό Συνέδριο καθηγητών Contact Improvisation, Μυτιλήνη-Αθήνα