Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

πρόσωπο με πρόσωπο, σώμα με σώμα

τώρα που οι περισσότεροι έφυγαν ή ετοιμάζονται να φύγουν για διακοπές, εμείς οι λίγοι που μείναμε πίσω έχουμε την ευκαιρία  τα μαθήματα του Contact Improvisation να γίνουν πιο προσωπικά, σχεδόν ατομικά\n"; document.getElementById('resselect').value=zoomres; } -->