Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

Πασχαλινό Μάθημα

Είσοδος στην Ιερουσαλήμ (πως εισερχόμαστε στο σώμα του άλλου, η πορεία μας, πως μας υποδέχονται)
Μυστικός Δείπνος (που; πως καθόμαστε στα τραπέζια)
Το φιλί του Ιούδα (οι άλλες σκέψεις μου)
Σταύρωση (στο χώρο)
Αποκαθήλωση (στα χέρια σου)
Ανάληψη στους Ουρανούς (με τα σώματά σας)
Αγάπη (γιατί χορεύω μαζί σου;)