Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

Αποστολή εξετελέσθη

Κατάληψη Εμπρός  9 Φεβρουαρίου φωτογραφίες Μελίνα Μαρκάκη
φωτογραφίες Δημήτρης Κοσμίδης